Kód oboru:

16-01-N/02

Obor vodní hospodářství a ekologie

Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru:

Vzdělávací program připravuje pro činnosti v různých úrovních státní správy a samosprávy v oblasti ochrany životního prostředí a problematiky vodního hospodářství a ochrany vod se zřetelem na ochranu vod a vodních organismů.

Uplatnění absolventa:

Absolvent se uplatní ve vodohospodářských podnicích, vodárenských provozech, rybochovných provozech, v zemědělských a průmyslových podnicích, v organizacích zabývajících se využitím vod (povodí, meliorační správy, úpravny vod, čistírny odpadních vod), v orgánech ochrany přírody, v kontrolních a poradních orgánech. Může pracovat jako specialista v oblasti ekologie, odpadového hospodářství a monitorování životního prostředí, inspektor ochrany přírody a krajiny, inspektor ochrany vod, krajinář, pracovník správy národního parku, pracovník samosprávy pro životní prostředí, pracovník rozvoje regionu, ekolog, hydrolog, vodohospodářský technik, vodárenský technik, rybářský technik.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí pouze 1 škola.

Vyhledat školu, která obor vodní hospodářství a ekologie nabízí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...