Kód oboru:

23-41-N/07

Obor řízení kvality ve strojírenské výrobě a službách

Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru:

Program je zaměřen na přípravu technicko-hospodářského pracovníka se zaměřením na technologickou kontrolu, řízení kvality, logistiku apod. Student získá znalosti o vývojovém trendu v problematice řízení kvality, v oboru výrobních technologií a při jejich realizaci, a to jak v malých, tak i ve větších firmách.

Uplatnění absolventa:

Absolvent může pracovat jako technický pracovník a manažer kvality v podnicích strojírenského typu a v podnicích, které se strojírenstvím kooperují. Najde uplatnění v oblasti péče o stroje a zařízení, managementu kvality, projektování výrob a zavádění těchto projektů, konstrukcí součástí a strojů, nákupu a prodeje strojů a nástrojů, konstrukcí a udržování nástrojů, technické kontroly, diagnostiky, vedení opravářských provozů a nástrojáren, oprav a renovací, výrobních technologií, programování NC strojů a investičních činností.

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...