Kód oboru:

23-41-N/08

Obor strojírenství s využitím cad/cam technologií

Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru:

Vzdělávací program poskytuje dovednosti ústně komunikovat na odborné úrovni a používat odbornou terminologii svého oboru, používat metody tvůrčího myšlení ve své profesi, používat matematické metody při řešení odborných úloh a využívat počítač pro řešení profesně-technických úkolů. Student ovládne platnou legislativu, normy a standardy v oblasti strojírenské výroby, princip činnosti elektrických strojů a základních prvků automatizace, základní principy regulace a její optimalizace, postupy pevnostních výpočtů strojních součástí. Naučí se používat technické materiály, vytvořit technologický postup pro výrobu strojní součásti, číst a vytvořit program pro CNC obráběcí stroj pomocí ISO kódu a s využitím počítačových aplikací, vytvořit výkresovou dokumentaci s využitím počítačových aplikací ve 2D i 3D, vytvořit model strojní součásti s využitím počítačových aplikací ve 3D, ze 3D modelu vygenerovat NC kód pro řízení CNC obráběcího stroje, programovat a obsluhovat řídicí systémy strojů a provádět kontrolu a měření strojních součástí a různých fyzikálních veličin elektrické i neelektrické povahy.

Uplatnění absolventa:

Absolvent najde uplatnění ve strojírenských provozech a v provozech s nimi souvisejících. Uplatní se jako strojírenský technolog, strojírenský technik, technolog NC a CNC strojů, programátor NC a CNC strojů, technik obchodně technických služeb, konstruktér, správce technických dokumentačních systémů, technickohospodářský pracovník v oblasti řízení strojírenské výroby a technický pracovník měrových středisek.

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...