Kód oboru:

23-45-M/01

Obor dopravní prostředky

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)

Charakteristika oboru:

Obor vzdělání je pro technicky nadané žáky s dobrým vztahem k strojům, zejména k dopravním prostředkům (např. silniční vozidla, lodě, letadla, železniční vozidla i lanové dráhy). Žáci se naučí základy činností souvisejících s provozem, údržbou, opravami dopravních prostředků (např. v silniční dopravě apod.), s volbou měřicích přístrojů a testovacích zařízení. Naučí se získávat, analyzovat informace k diagnostikování technického stavu dopravních prostředků a získané informace využívat při řízení provozu a opravách dopravních prostředků, popř. jiných dopravních a manipulačních prostředků. Součástí výuky je odborná připravenost žáků k řízení motorových vozidel skupiny C. Různorodost činností při provozu dopravních prostředků se odráží v obsahu vzdělávacích programů jednotlivých škol. Zájemcům proto doporučujeme dotázat se příslušné školy na oblast, pro kterou žáky připravuje.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Fyzika, Matematika, Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi jsou kvalifikovaní techničtí pracovníci, kteří se uplatní především ve funkcích v dopravních firmách, ve stanicích technické kontroly apod., např. na pracovních pozicích technik údržby, revizní technik, ekonom a plánovač údržby, diagnostik, mechanik úseku, zkušební technik, servisní technik, inspekční technik, technický kontrolor, přijímací technik, manažer provozu, a to především při pracovních činnostech souvisejících s provozem dopravních prostředků, s jejich údržbou a opravami. Mohou se také uplatnit ve strojírenských firmách jako mistři, pracovníci kontroly jakosti, při racionalizaci údržby a opravárenských činností, při diagnostice poruch, v oblasti péče o provozuschopnost dopravních prostředků, při řízení a organizaci provozních činností, v oblasti obchodně technických služeb apod. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, obvykle pokračují ve studiu v oborech dopravních, poměrně často v oborech strojírenských.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí 33 škol.

Vyhledat školy, které obor dopravní prostředky nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...