Kód oboru:

26-41-N/03

Obor automatizace a informatika

Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru:

Student se naučí aplikovat matematiku a fyziku při řešení technických a ekonomických úloh v praxi, navrhovat, zapojovat a používat automatizační prvky a zařízení, odstraňovat jejich chyby, konstruovat na počítači, zpracovávat elektrotechnickou dokumentaci na počítači, pracovat s měřícími přístroji včetně zvolení vhodné měřící metody, pracovat s počítačovou grafikou a uživatelskými programy, navrhovat a upravovat logické obvody, pracovat s programovatelnými automaty, zapojovat a obsluhovat hydraulické systémy, programovat v programovacích jazycích, navrhovat, editovat a využívat relační databáze. Seznámí se s oborovými normami ČSN, ISO, právními normami v podnikání a vedení podniku, s programovatelnými řídícími systémy, s problematikou BOZP, hygieny práce a elektrotechnických předpisů.

Uplatnění absolventa:

Absolvent se uplatní jako programátor, správce aplikací, technik IT, správce operačních systémů a sítí, webdesigner, elektrotechnik, logistik skladových operací, metrolog, odborný manažer.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí pouze 1 škola.

Vyhledat školu, která obor automatizace a informatika nabízí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...