Kód oboru:

26-41-N/08

Obor průmyslová elektrotechnika

Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru:

Vzdělávací program poskytuje odborné znalosti, schopnosti a dovednosti, které umožní projektovat rozvody elektrické energie, projektovat světelné a elektrické otopné soustavy, projektovat elektrické pohony, programovat logické řídicí systémy, provádět elektrotechnická měření a používat poznatky z informatiky na úrovni potřebné pro úspěšné uplatnění v praxi nebo v dalším vzdělávání. Dále poskytuje dovednosti diagnostikovat a odstraňovat závady elektrických obvodů a zařízení, provádět základní elektrotechnické montážní a elektroinstalační práce, využívat normy, předpisy a standardy a aplikovat získané vědomosti a dovednosti při řešení konkrétních úkolů. Studenti se naučí i prezentovat výsledky své práce a své schopnosti a vést ve svém oboru jednání v cizím jazyce.

Uplatnění absolventa:

Absolvent je připraven na výkon většiny činností, které souvisejí s provozem elektrických zařízení a automatizovaných systémů řízení v průmyslových podnicích. Stejně tak je odborně vybaven pro pokračování studia na vysoké škole obdobného zaměření a pro celoživotní vzdělávání. Důležitým faktorem je, že absolvent získává odbornou způsobilost v elektrotechnice (vyhláška č. 50/1978 Sb.).

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí pouze 1 škola.

Vyhledat školu, která obor průmyslová elektrotechnika nabízí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...