Kód oboru:

26-47-N/03

Obor informační technologie ve strojírenství

Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru:

Vzdělávací program připravuje pro činnosti v předvýrobních a výrobních útvarech průmyslových podniků. Student získá znalosti o komplexních řešeních pro návrh (CAD/CAE/FEM), výrobu (CAM/CAQ) a prodej (CRM) nového výrobku, o zabezpečení jeho servisu, technické podpory a následné vazby na inovační cyklus, naučí se využívat efektivní metody, které jsou charakterizovány komplexní problematikou správy životního cyklu výrobku (PLM - Product Life Management), používat aplikace integrované ve správě životního cyklu výrobku, používat prostředky PLM jak při návrhu a produkci nových výrobků, tak pro přípravu a realizaci inovačního procesu, seznámí se s oblastí technické normalizace a využívání mezinárodních standardů.

Uplatnění absolventa:

Absolvent se uplatní jako strojírenský technik konstruktér, strojírenský technik technolog, strojírenský technik projektant, strojírenský technik investic a engineeringu, strojírenský technik kontrolor jakosti, výzkumný a vývojový pracovník, strojírenský technik dispečer, strojírenský technik manažer provozu, strojírenský technik pracovník řízení jakosti.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí pouze 1 škola.

Vyhledat školu, která obor informační technologie ve strojírenství nabízí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...