Kód oboru:

26-47-N/14

Obor informační technologie v podnikové praxi

Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru:

Vzdělávací program nahrazuje program Zpracování ekonomických a vědeckotechnických informací. Zahrnuje oblasti IT i ekonomickou. Student se naučí pracovat s počítačovými aplikacemi, včetně grafických, programovat ekonomické aplikace s využitím objektově orientovaného programování, pracovat v rozsáhlých datových sítích. Seznámí se s problematikou zpracování dat, lokálních a síťových operačních systémů. V ekonomické oblasti získá zásadní orientaci v makroekonomických vztazích a finančních operacích firem, pochopí problematiku finančního a manažerského účetnictví a problematiku daňovou, naučí se zpracovávat, interpretovat a aktivně užívat informace o makroekonomických i mikroekonomických jevech a procesech. Jedno studijní období lze studovat v zahraničí (např. ve Finsku, Německu, Litvě).

Uplatnění absolventa:

Absolvent může vést menší pracovní kolektivy, založit a řídit firmu (obchodní společnost) v oboru. Najde uplatnění jako správce lokální počítačové sítě firmy, při vedení účetnictví firmy, v oblasti programového zpracování ekonomických, sociálních a jiných dat, v oblasti programování ekonomických a jiných aplikací apod.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí pouze 1 škola.

Vyhledat školu, která obor informační technologie v podnikové praxi nabízí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...