Kód oboru:

26-47-N/18

Obor multimediální internetové služby

Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru:

Vzdělávací program nabízí absolventům výstupní znalosti, které umožní snadnou orientaci ve všech oblastech hospodářství, kde se využívají prostředky výpočetní techniky, především v oblasti multimédií, audiovizuální techniky, služeb internetu a jejich využití. Odborné znalosti jsou doplněny dovednostmi z oborů profesionální komunikace, marketingu a práva s důrazem na autorské právo. Velký důraz je kladen na jazykové vybavení absolventů, kde je povinný anglický jazyk s prohloubením jeho odborné stránky.

Uplatnění absolventa:

Absolvent najde uplatnění při práci se širokým spektrem grafických, multimediálních a internetových aplikací, je připraven sledovat mediální trh a vývoj multimédií, pohybovat se v produktovém marketingu a reklamě, komunikovat s uživateli v rámci firmy, s tuzemskými zákazníky i zahraničními partnery, zpracovávat a vést příslušné dokumentace. Absolventi jsou schopni v případě zájmu ve výše vyjmenovaných oblastech i podnikat.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí pouze 1 škola.

Vyhledat školu, která obor multimediální internetové služby nabízí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...