Kód oboru:

26-47-N/20

Obor interaktivní grafika a vizualizace

Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru:

Vzdělávací program umožňuje získání širších znalostí z oblasti informačních technologií, síťových technologií a elektrotechniky. Absolventi v průběhu studia získají takové dovednosti, aby byli schopni ovládat technologii výroby 3D a 2D animace, základní programování a scriptování, výrobu layoutu, výrobu 3D modelu, osvětlování a rendrování 3D scén. Naučí se zajišťovat fotografickou tvorbu, vytvořit audiovizuální výstup, od návrhu scénáře až po finalizaci filmové tvorby, připravit scénář, zpracovávat analogové a digitální záznamy zvuku z různých druhů nosičů včetně provádění technických úprav, střihů a doplňování kódů a integrovat prvky informační struktury multimediální prezentace podle technologických nároků elektronického publikování. Dále zvládnou anglický jazyk na dobré komunikační úrovni, včetně studia odborné literatury a psaní technické specifikace, vedení dokumentace o navrhování a vytváření modelů nových tvarů průmyslových výrobků nebo jejich částí a naučí se i spolupracovat s výrobci a zákazníky při realizaci návrhů designu výrobků.

Uplatnění absolventa:

Absolvent najde uplatnění při zajišťování realizace výstav a dalších akcí včetně koordinace jednotlivých činností souvisejících s jejich přípravou, tvorbě analytické dokumentace, vytváření datové a objektové struktury s definicí jejich vazeb, programování na základě analytické dokumentace, testování a zpracování systémové dokumentace vytvořeného kódu a podkladů pro uživatelskou dokumentaci. Zvládá zajišťovat správu počítačových sítí z hlediska jejich funkčnosti a bezpečnosti, detekovat chyby sítí, optimalizovat využívání operačních systémů a počítačových sítí a modifikovat jejich parametry, instalovat softwarové vybavení, databáze, včetně tvorby databází, exportů, importů a migrací dat. Rovněž může připravovat a realizovat návrhy, reprodukce a schémata webových stránek a vytvářet grafický vzhled webových stránek s využitím počítačového hardwaru a softwaru.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí pouze 1 škola.

Vyhledat školu, která obor interaktivní grafika a vizualizace nabízí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...