Kód oboru:

26-47-N/22

Obor informatika ve firemní praxi

Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru:

Vzdělávací program poskytuje kombinaci znalostí z informačních technologií, ekonomie a práva, poskytuje tak mezioborové kvalitní teoretické vzdělání a praxi pro náročné administrativní i manažerské pozice. Studenti si osvojí dva světové jazyky, angličtinu na úrovni B2 a druhý na úrovni A2, v angličtině je příprava zaměřena i na praktickou komunikaci a odbornou terminologii. Získají i orientaci v oblasti práva vč. základních právních norem a hlubokou znalost oblastí, které se týkají informačních technologií. Naučí se používat efektivní nástroje pro plánování a řízení projektů, získají znalosti v dílčích oblastech ekonomiky podniku (účetnictví, finanční řízení, daňová problematika), se schopností řídit firmu v těchto oblastech. Zvládnou vytváření webových prezentací pomocí HTML a CSS na základě grafického návrhu a webových aplikací pomocí CMS. Rovněž se seznámí se základy počítačových sítí a možnostmi zabezpečení a zálohování dat.

Uplatnění absolventa:

Absolvent najde uplatnění v pozicích nižšího a středního managementu provozně ekonomické úrovně, jako je asistent, projektový manažer, top a liniový manažer, vedoucí organizačních útvarů a týmů v projektech, vedoucí manažerů projektů. Může pracovat v malých a středních podnicích, v ekonomických útvarech velkých podniků, ve firmách na úsecích financí, finančního řízení a účetnictví, v oblasti státní správy a v rozpočtových a příspěvkových organizacích. Absolvent je připraven založit a řídit firmu a začít podnikat.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí pouze 1 škola.

Vyhledat školu, která obor informatika ve firemní praxi nabízí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...