Kód oboru:

28-32-N/02

Obor řízení výroby zpracování kamene

Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru:

Vzdělávací program připravuje pro manažerskou činnost v odvětví těžby a zpracování kamene. Profesní složka vzdělávání vede ke konkrétnímu odvětví a ekonomická vychází z požadavků na výkon funkce odborného manažera. Student získá přehled o problematice těžby a zpracování kamene včetně používaných materiálů a surovin, znalosti technologií používaných v oboru s ohledem na kvalitu a cenu výrobku, používané materiály, jejich vlastnosti, vhodnost použití a uplatnění. Naučí se posoudit a identifikovat výrobky či polotovary určené k nákupu nebo prodeji, analyzovat a hodnotit výrobky z hlediska technologického, funkčního, estetického a ekonomického, hodnotit zpracovatelnost a kvalitu výroby, charakterizovat materiály a suroviny. V ekonomické části se naučí pořizovat a zpracovávat účetní doklady, účtovat ve finančním a manažerském účetnictví, zjišťovat informace o struktuře majetku a jeho zdrojů, o výnosech, nákladech a hospodářském výsledku, orientovat se v podnikovém managementu v procesu řízení a manažerských činnostech, analyzovat postavení výrobků na trhu, zajišťovat podnikové faktory, tj. zásobování, investiční činnost, personální činnost, pracovat s prostředky dokladové, evidenční a reprografické techniky. Seznámí se s problematikou řízení výroby v menších a středních kamenických podnicích.

Uplatnění absolventa:

Absolvent se uplatní jako odborný manažer s vyšší kvalifikací v oblasti těžby a zpracování kamene, např. v kamenických firmách, jako technicko hospodářský pracovník v oblasti technického a ekonomického řízení průmyslové těžby a zpracování kamene, v oblasti kontroly výrobní činnosti, v oblasti ekonomického, administrativního a správního fungování podniku, v oblasti marketingu a managementu.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí pouze 1 škola.

Vyhledat školu, která obor řízení výroby zpracování kamene nabízí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...