Kompletní seznam studijních oborů

Stupeň vzdělání: vyšší odborné vzdělání studium je určeno pro maturanty, kteří si tak prohloubí své všeobecné, odborné i praktické znalosti a dovednosti. absolventi získají vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa, náleží jim označení diplomovaný specialista (dis). v denní formě trvá studium nejčastěji 3 roky (někdy 3,5 roku).

:

:

: