Kompletní seznam studijních oborů

Stupeň vzdělání: nižší střední odborné vzdělání s výučním listem jde o odborné (profesní) vzdělání v oborech s nižšími nároky na všeobecnou a odbornou přípravu. absolventi získají výuční list a jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. po absolvování je velmi problematické pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturitní zkoušky. doba přípravy je 2 nebo častěji 3 roky.

:

:

: