Kompletní seznam studijních oborů

Stupně vzdělání: základní vzdělání primární vzdělávání poskytuje žákům základní povinné vzdělání., praktická škola jde o obory vzdělání pro žáky s těžšími a kombinovanými formami zdravotního postižení. příprava je neprofesní, zaměřená na poskytování základních dovedností pro život, absolventi získají vysvědčení (ne výuční list). délka vzdělání je 1 nebo 2 roky.

:

:

: