Kód oboru:

21-43-L/01

Obor hutník operátor

Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou

Charakteristika oboru:

Žáci se naučí provádět operace na velínech hutí, tj. ovládat tavbu na tavících pecích, ovládat odpich, šrotové hospodářství a vsázení do tavících pecí, manipulovat s pánvemi s tekutým kovem pří zavážení pecí na výrobu ocelí, ovládat a řídit manipulaci se struskou, ovládat chod zařízení pro slínkování a lisování prášků, ovládat bezpečný chod válcovacích a tažecích tratí. Žáci si osvojí základní technologické procesy při výrobě a tváření kovů a také řízení těchto procesů.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Praktické činnosti, Matematika, Fyzika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní v hutích na pozici hutní technik, ve slévárnách jako tavič nebo jako technik – práškový metalurg v provozech výroby produktů metodou práškové metalurgie. Absolventi mohou pokračovat studiem na technické vysoké škole.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí pouze 2 školy.

Vyhledat školy, které obor hutník operátor nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...