Kompletní seznam studijních oborů

Stupeň vzdělání: úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou jde o střední vzdělání s profesním charakterem, které připravuje žáky pro náročná dělnická povolání a nižší řídicí funkce. významnou součástí studia je odborný výcvik. absolventi získají maturitní vysvědčení a mohou pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání. délka studia je 4 roky.

:

:

: