Kód oboru:

21-44-L/01

Obor technik modelových zařízení

Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou

Charakteristika oboru:

Žáci se naučí provádět základní modelářské práce, tj. číst slévárenské a strojírenské výkresy, navrhnout a manuálně vyrobit dřevěný model, navrhnout ze strojírenského výkresu pomocí příslušných programů modelové zařízení (tzn. model, vtokový a nálitkový systém) a současně s tím program pro jeho výrobu v integrovaném výrobním centru. Naučí se pracovat se smrštěním, vyrábět rádiusy, skládat jednotlivé části modelového zařízení, vyrábět jaderníky atd. Součástí přípravy je volit, používat a udržovat nářadí, mechanizační prostředky a pracovní pomůcky; provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálu a orientovat se v jednoduchých cenových záležitostech oboru; sledovat a hodnotit množství a kvalitu vykonané práce; dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce; nakládat s nebezpečnými odpady.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Praktické činnosti, Matematika, Fyzika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní v modelárnách jako modelář nebo slévárenský technik – modelář; ve slévárnách jako technolog. Jejich uplatnění může být kdekoliv v dřevovýrobě, např. při výrobě nábytku nebo v uměleckém truhlářství. Absolventi mohou pokračovat studiem na vysoké škole.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí pouze 1 škola.

Vyhledat školu, která obor technik modelových zařízení nabízí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...