Kód oboru:

23-69-L/01

Obor technik - puškař

Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou

Charakteristika oboru:

Žáci se naučí základům ručního a strojního zpracování strojírenských materiálů. Poznají hlavní části a mechanismy zbraní, materiály z nichž jsou zhotoveny, technologii a organizaci jejich výroby, konečnou montáž, seřízení, kontrolu a zkoušení zbraní. Naučí se také používat a vytvářet konstrukční a technologickou dokumentaci zbraní a jejich součástí. Žáci si osvojí teoretické základy oboru, zákonitosti mechaniky a balistiky, vlastnosti materiálů, nástrojů, nářadí, strojů a jiných výrobních pomůcek používaných ve výrobě zbraní a příslušných postupů práce. V laboratořích se naučí měřit technické veličiny, v dílnách si osvojí základy ručního a strojního zpracování kovů a vybraných nekovových materiálů používaných ve strojírenství, naučí se sestavovat a opravovat ruční zbraně a přizpůsobovat je potřebám a požadavkům jejich uživatelů, montovat a seřizovat jejich doplňky a příslušenství. Při všech činnostech se seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce a s předpisy souvisejícími s držením střelných zbraní a střeliva.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Fyzika, Matematika, Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi jsou kvalifikovaní techničtí pracovníci, kteří se uplatní v povolání strojírenský technik (v pozicích např. strojírenský technik mistr, strojírenský technik technolog, strojírenský technik konstruktér, strojírenský technik technické kontroly, zkušební technik) při technické přípravě výroby, výrobě, kontrole a zkouškách zbraní, popř. jako techničtí pracovníci (zejména pro oblast zbraní a střeliva) v orgánech státní správy, armády, policie, bezpečnostních agentur apod. Absolventi mohou nalézt uplatnění také v povolání puškař v pozicích puškař nebo dělmistr. Jsou připraveni sestavovat, seřizovat, ošetřovat, opravovat, zkoušet a revidovat střelné zbraně a jejich příslušenství, vyrábět, dokončovat a upravovat jejich součásti. Vzhledem k dovednostem přesné nástrojařské práce se rovněž mohou uplatnit v jakékoli přesné strojírenské výrobě. Absolventi mohou pokračovat ve studiu ve vyšších odborných školách nebo vysokých školách; obvykle pokračují ve studiu ve strojírenských oborech, často však i v oborech ekonomiky.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí pouze 2 školy.

Vyhledat školy, které obor technik - puškař nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...