Kód oboru:

23-62-L/01

Obor optik

Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou

Charakteristika oboru:

Žáci se naučí především zhotovovat, dohotovovat a upravovat optické součásti, spojovat je do celků, opravovat a seřizovat optické součásti optických pomůcek a přístrojů a provádět drobné úpravy mechanických částí těchto výrobků. K tomu se musejí žáci naučit znát základní zákonitosti technické a fyziologické optiky, vlastnosti optických materiálů, nástroje, nářadí, stroje a jiné výrobní pomůcky používané v optické výrobě a příslušné postupy práce. V dílnách, popř. v laboratořích si proto osvojí základy ručního a strojního zpracování kovů, nekovových a optických materiálů a dovednosti měření optických a technických veličin. Při všech činnostech se seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Obsah přípravy je směrován buď na výrobu součástí optických přístrojů a jejich montáž či opravy, nebo na montáž brýlí aj. optických pomůcek a jejich přizpůsobování individuálním potřebám klientů. Zájemcům proto doporučujeme dotázat se příslušné školy na oblast, pro kterou žáky připravuje.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Fyzika, Matematika, Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří mohou v závislosti na směrování školního vzdělávacího programu nalézt uplatnění jednak v povolání optik ve všech fázích výroby optických součástí a přístrojů, při jejich montáži, opravách a kontrole, jednak při montáži a individuálních úpravách brýlové optiky aj. optických pomůcek podle potřeb klientů. Absolventi mohou pokračovat ve studiu ve vyšších odborných školách nebo vysokých školách; obvykle pokračují ve studiu ve strojírenských oborech, často však i v oborech informatiky a výpočetní techniky nebo ekonomiky.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí pouze 2 školy.

Vyhledat školy, které obor optik nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...