Kód oboru:

23-45-L/02

Obor letecký mechanik

Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou

Charakteristika oboru:

Žáci se naučí nejprve základům ručního a strojního zpracování strojírenských materiálů a základním montážním pracím. Poznají hlavní části, systémy a agregáty letadel, jejich vlastnosti a funkce. V další fázi vzdělávání se pak připravují provádět montáž, předletové, průletové a poletové ošetření letadel, provádět jejich pravidelné prohlídky a údržbu, a to jak v dílnách, tak i na odbavovacích plochách, sestavovat, oživovat, zkoušet a revidovat letadla a leteckou techniku, jejich systémy a agregáty a zabezpečovat jejich servis, tj. seřizovat a ošetřovat je, diagnostikovat jejich technický stav, lokalizovat jejich závady a odstraňovat je. K samostatnému vykonávání některých uvedených činností získají absolventi oprávnění po vykonání příslušných zkoušek. Při všech činnostech se žáci seznamují se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Fyzika, Matematika, Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní jak u výrobců, tak u provozovatelů letecké techniky, především v povoláních letecký mechanik, letecký mechanik pro avioniku nebo zkušební technik letadel a všech jejich typových pozicích (letecký mechanik pro drak, letecký mechanik pro letadlové agregáty, letecký mechanik pro pohonné jednotky). Mohou také nalézt uplatnění v povolání strojírenský technik (v typových pozicích servisní technik, zkušební technik, strojírenský technik technické kontroly). Absolventi mohou pokračovat ve studiu ve vyšších odborných školách nebo vysokých školách; obvykle pokračují ve studiu ve strojírenských oborech, často však i v oborech ekonomiky.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí pouze 6 škol.

Vyhledat školy, které obor letecký mechanik nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...