Kód oboru:

21-53-H/01

Obor modelář

Střední odborné vzdělání s výučním listem

Charakteristika oboru:

Žáci se naučí základní práce se dřevem, vyrábět dřevěné modely pro slévárny a hutě, číst technické výkresy, stanovovat tvary budoucích modelů, stanovovat dělící rovinu modelů, vyrábět jaderníky, skládat dřevo tak, aby nedocházelo k jeho kroucení, pracovat s polotovary jako jsou bloky překližky, plastové a polystyrenové bloky apod., počítat a vyrábět vtokové soustavy a jejich spojení s modely, skládat jednotlivé části modelových zařízení. Součástí přípravy je osvojení si obsluhy obráběcích strojů používaných v modelárnách, volit, používat a udržovat nářadí, mechanizační prostředky a pracovní pomůcky, provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálu a orientovat se v jednoduchých cenových záležitostech oboru, sledovat a hodnotit množství a kvalitu vykonané práce, dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, nakládat s nebezpečnými odpady.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní ve dřevomodelárnách, ale rovněž v nábytkářském průmyslu i v oboru uměleckého truhlářství. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech strojírenské metalurgie, technik modelových zařízení, oborech zpracování dřeva a výroby hudebních nástrojů, v oborech umění.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí pouze 5 škol.

Vyhledat školy, které obor modelář nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...