Kompletní seznam studijních oborů

Stupeň vzdělání: střední odborné vzdělání s výučním listem jde o profesní přípravu v tradičních učebních oborech středních odborných učilišť. absolventi získají výuční list a mohou pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. délka vzdělání je 3 roky.

Strana 1

Následující

:

:

: