Kód oboru:

23-65-H/02

Obor lodník

Střední odborné vzdělání s výučním listem

Charakteristika oboru:

Žáci se naučí samostatně zabezpečovat technický provoz strojů a zařízení plavidla, včetně oprav a údržby prováděných při provozu lodí. Rovněž získají dovednosti a návyky v rozsahu standardního lodnického výcviku.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Praktické činnosti, Fyzika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Uplatní se v povolání „lodník I. třídy“ a „lodní strojník“. Zajišťují technický provoz plavidla, jeho strojů a zařízení, včetně údržby a oprav prováděných při provozu. Na palubě vykonávají standardní práce lodníka a mohou pod dohledem kapitána, při zachování jeho odpovědnosti za vedení lodě, obsluhovat kormidlo.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí pouze 1 škola.

Vyhledat školu, která obor lodník nabízí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...