Kód oboru:

23-65-H/03

Obor strojník silničních strojů

Střední odborné vzdělání s výučním listem

Charakteristika oboru:

Žáci získají představu o strojírenských materiálech, jejich vlastnostech, třídění, označování a zkoušení a o možnostech technologického zpracování kovů a plastů. Osvojí si čtení výkresů jednoduchých strojních součástí a práce s technickými normami a technickou dokumentací. Seznámí se s významem a funkcí základních strojních součástí a mechanismů a s jejich typickým použitím ve vozidlech, strojích a zařízeních ke stavbě a údržbě pozemních komunikací. Žáci se orientačně seznámí s konstrukcí vozovek, s materiály používanými k jejich výstavbě, údržbě a opravám a se související technickou dokumentací. Osvojí si základní znalosti a dovednosti týkající se výstavby, údržby a oprav pozemních komunikací a používaných strojů a zařízení.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Praktické činnosti, Fyzika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi se uplatní při výstavbě a údržbě pozemních komunikací s využitím technických prostředků jako strojníci silničních strojů (v povolání strojník obsluhy stavebních strojů). Související oblastí jejich činností je údržba a servis vozidel, strojů a zařízení používaných při stavbě, opravách a údržbě pozemních komunikací. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny C. Absolventi mohou pokračovat ve vzdělávání nástavbovým studiem buď v oborech strojírenského zaměření, nebo v oborech orientovaných na podnikání.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí pouze 5 škol.

Vyhledat školy, které obor strojník silničních strojů nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...