Kód oboru:

23-43-L/51

Obor provozní technika

Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - nástavbové studium

Charakteristika oboru:

Žáci si rozšíří vědomosti, které si osvojili absolvováním středního vzdělání s výučním listem, a to především vědomostí o technických materiálech využívaných ve strojírenství, o různých způsobech jejich zpracování na strojní součásti, o jejich tepelném zpracování a povrchových úpravách a o montáži součástí do strojírenských výrobků. S tím dále souvisí i rozšíření vědomostí o nástrojích, nářadí, strojích, zařízeních, výrobních pomůckách a postupech práce využívaných ve strojírenské výrobě. V laboratořích si žáci doplní a rozšíří dovednosti strojírenských měření a měření technických veličin. Při všech činnostech se seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Protože je obsah vzdělávání zaměřen především na přípravu strojírenských techniků na typové pozice provozního charakteru, je významná část obsahu vzdělávání věnována rozšíření a prohloubení vědomostí z oblasti ekonomiky a řízení strojírenských výrob. Menší část obsahu určuje sama škola; může tedy obsah profilovat např. podle potřeb zaměstnavatelů v regionu.

Uplatnění absolventa:

Absolventi naleznou uplatnění ve strojírenských firmách a provozech v povolání strojírenský technik, a to zejména v jeho typových pozicích provozního charakteru, tj. strojírenský technik mistr nebo strojírenský technik dispečer. Mohou se také v uvedeném povolání uplatnit v příbuzných typových pozicích (např. strojírenský technik technolog, strojírenský technik technické kontroly, zkušební technik, servisní technik), popř. v dalších povoláních a typových pozicích ve strojírenství (viz závěr předchozího bodu). V souvislosti s předchozím absolvováním středního vzdělání s výučním listem mohou nalézt uplatnění jako vedoucí pracovních čet a kolektivů ve strojírenských povoláních s převahou manuálních, kolektivně vykonávaných činností. Absolventi mohou pokračovat ve studiu ve vyšších odborných školách nebo vysokých školách; obvykle pokračují ve studiu ve strojírenských oborech, často však i v oborech ekonomiky.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí 56 škol.

Vyhledat školy, které obor provozní technika nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...