Kód oboru:

26-41-L/52

Obor provozní elektrotechnika

Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - nástavbové studium

Charakteristika oboru:

Žáci navážou na své předchozí studium tak, aby prováděli elektroinstalační práce, navrhovali, zapojovali a sestavovali elektrické a elektronické obvody, prováděli diagnostické, montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a elektronických zařízeních a přístrojích, prováděli elektrotechnická měření a vyhodnocovali naměřené výsledky, vytvářeli technickou dokumentaci, uplatňovali zásady normalizace, řídili se platnými technickými normami a graficky komunikovali.

Uplatnění absolventa:

Absolventi se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích v oblasti výstavby energetických zdrojů, elektrických sítí, při výrobě, distribuci a užití elektrické energie, v oblasti zkušební, regulační, servisní a montážní techniky, při výrobě, využití a údržbě elektrických strojů, přístrojů, elektronických zařízení, při opravách a servisu elektronických zařízení, popř. jejich dílčích částí pro zpracování signálu a informací, řídicí obvody, elektrické pohony, napájecí zdroje, zabezpečovací obvody, v oblasti systémů pro měření, regulaci a automatizaci, při montáži, sestavování, řízení, obsluze a servisu automatizovaných pracovišť, regulačních jednotek, elektronických zařízení a přístrojů. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v elektrotechnice a informatických oborech.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí 29 škol.

Vyhledat školy, které obor provozní elektrotechnika nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...