Kód oboru:

26-45-M/01

Obor telekomunikace

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)

Charakteristika oboru:

Žáci se naučí instalovat, nastavovat, obsluhovat a udržovat telekomunikační zařízení, navrhovat, zapojovat a sestavovat elektronické obvody, plánovat, sestavovat a spravovat datovou síť, navrhovat a realizovat připojení PC nebo sítě k internetu apod., číst a vytvářet technickou dokumentaci, elektrotechnická schémata, používat měřicí přístroje k měření parametrů a charakteristik elektrotechnických prvků a zařízení, určovat parametry signálu a parametry přenosových cest, analyzovat a vyhodnocovat výsledky měření.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Matematika, Fyzika, Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi se mohou uplatnit především ve středních technicko-hospodářských funkcích při montáži, demontáži a zkoušení telekomunikačních zařízení, oživování a provozní údržbě telekomunikačních zařízení, výrobě, montáži a opravách radiokomunikačních zařízení, zabezpečování technického provozu telekomunikačních a datových sítí, zajišťování telekomunikačních služeb, návrhu, stavbě a správě počítačových sítí. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v elektrotechnických a informatických oborech.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí pouze 8 škol.

Vyhledat školy, které obor telekomunikace nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...