Kód oboru:

31-43-M/01

Obor oděvnictví

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)

Charakteristika oboru:

Žáci se naučí zpracovávat technické nákresy a technické popisy oděvů, konstruovat základní střihy jednotlivých dílů a součástí oděvů z naměřených hodnot tělesných rozměrů zákazníků v individuální výrobě a pracovat s tabulkami konstrukčních rozměrů pro hromadnou výrobu oděvů, uplatňovat estetické cítění při konstrukčním a modelovém řešení oděvů, sledovat módní trendy. Dále se naučí zpracovávat technologickou dokumentaci pro individuální výrobu a číst dokumentaci pro hromadnou výrobu oděvů, sestavovat kalkulace pro výrobu oděvů, zhotovovat jednoduché oděvní výrobky, kontrolovat výrobní proces, provádět rozbory vad a hodnotit kvalitu výrobků, provádět průzkum trhu s oděvními materiály a výrobky. Žáci se mohou připravovat univerzálně na technickou přípravu výroby nebo se mohou zaměřit na podnikání, konstruování oděvů, technologii oděvů, aplikace informačních a komunikačních technologií v oděvnictví apod.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Výtvarná výchova, Matematika, Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi najdou uplatnění v malých, středních a velkých oděvních firmách jako oděvní technici v pozicích středních technicko-hospodářských funkcí. V technologické přípravě výroby oděvů se uplatní jako oděvní technici technologové při konstruování a modelování oděvů, při sestavování technologických postupů pro výrobu oděvů, uplatnění také najdou při sestavování polohových plánů v procesu oddělování materiálu s použitím informačních a komunikačních technologií a jako střihači v hromadné výrobě oděvů. Po získání praxe se mohou uplatnit při řízení a organizaci oděvní výroby v pozicích oděvních techniků manažerů, technologů, mistrů a programátorů výroby (dispečerů), na úsecích kontroly kvality ve výrobních provozech jako oděvní technici jakosti, dále na úsecích nákupu a prodeje oděvních materiálů, oděvních výrobků a oděvní techniky. V malých oděvních firmách najdou uplatnění při řízení výroby oděvů a v módním poradenství. Absolventi se uplatní též jako zbožíznalci v oblasti obchodu a služeb. Po získání praxe se mohou uplatnit i v oblasti praní a chemického čištění oděvů a textilií. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v oděvních, ale i v textilních, ekonomických a uměleckých oborech.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí pouze 9 škol.

Vyhledat školy, které obor oděvnictví nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...