Kód oboru:

34-41-M/01

Obor polygrafie

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)

Charakteristika oboru:

Žáci se připravují k zabezpečování výroby tiskovin po stránce technické i technologické, tj. k řízení technologických postupů ve výrobních odděleních, posouzení kvality polygrafických materiálů a stanovení jejich spotřeby, zpracování textových a obrazových předloh pro předtiskovou přípravu pomocí grafických počítačových programů, posouzení využití reprodukčních systémů, tiskových strojů a strojů pro dokončovací zpracování. Žáci se připravují zvládnout organizaci a řízení výrobních činností na dílčích úsecích polygrafické výroby ve fázích zpracování tiskových podkladů, tisku a dokončovacího zpracování. Dále se učí posoudit grafickou úroveň tiskovin, provádět kontrolu a vyhodnocovat kvalitu na všech úsecích polygrafické výroby. Rovněž se učí zvládnout ekonomické činnosti v souvislosti s podnikáním v dané oblasti.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Český jazyk, Matematika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi se uplatní ve výrobním, technickém, technologickém, ekonomickém a obchodním úseku polygrafických podniků, nakladatelstvích a vydavatelstvích, reprodukčních střediscích, reklamních agenturách a DTP studiích jako technologové polygrafické výroby, obchodní zástupci, vedoucí zásobování, příjmu zakázek, mistři v tiskárně, operátoři na zařízeních pro předtiskovou přípravu a zpracování obrazu a textu. Absolventi také mohou pokračovat v dalším studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole zejména polygrafických oborů.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí pouze 6 škol.

Vyhledat školy, které obor polygrafie nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...