Kód oboru:

36-41-N/07

Obor nízkoenergetické a pasivní objekty

Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru:

Vzdělávací program se zaměřuje na výchovu všestranně připravených odborníků v oblasti návrhu, projekční přípravy, konstrukčního řešení, přípravy a řízení výroby a realizace nízkoenergetických a pasivních objektů. Důraz je kladen na komplexní pochopení odborné problematiky, vzájemných vztahů v oblasti projekční přípravy, výroby, řízení a řešení problémů s použitím výpočetní techniky. Nejdůležitějšími tematickými okruhy jsou architektonické a konstrukční řešení, větrání a vytápění, obálka budovy, výplně otvorů, tepelné mosty, neprůvzdušnost, výpočet energetické náročnosti a optimalizace návrhu pomocí výpočetní techniky, provádění stavby a ekonomika.

Uplatnění absolventa:

Absolvent bude schopen vykonávat kvalifikované práce ve všech oblastech návrhu, projekční přípravy, konstrukčního řešení a realizace nízkoenergetických a pasivních objektů. Bude seznámen se zásadami navrhování těchto objektů, technologickými postupy při jejich výstavbě či výrobě a všemi tematickými okruhy, důležitými pro záruku kvality stavby od prvního návrhu až po finální realizaci projektu pasivního domu.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí pouze 1 škola.

Vyhledat školu, která obor nízkoenergetické a pasivní objekty nabízí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...