Kód oboru:

36-45-M/01

Obor technická zařízení budov

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)

Charakteristika oboru:

Žáci získají základní dovednosti ve způsobech technického zobrazování, znalosti o stavebních materiálech a stavebních konstrukcích, získají poznatky z oblasti technického zařízení budov rozšířené o základní strojírenské znalosti. Jsou připravováni na činnosti spojené s rozvody a instalacemi technických zařízení budov, a to od přípravy a navrhování po realizaci jednotlivých rozvodů a zařízení včetně údržby. Dále na navrhování a projektování za pomoci speciálních počítačových programů, na základní řemeslné dovednosti v provádění vnitřních instalací vody, kanalizace, plynu, vytápění a vzduchotechniky, na obsluhu, údržbu a zkoušení těchto zařízení, na provádění měření zejména v tepelné technice a vzduchotechnice. Žáci jsou seznámeni s řízením výroby, zajišťováním údržby stávajících objektů, s výzkumem a správou budov.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Matematika, Fyzika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi najdou uplatnění v povolání stavebního technika se zaměřením na technická zařízení budov, a to v pracovních pozicích stavební technik projektant, stavební technik mistr, stavební technik přípravy a realizace investic a engineeringu. Po zapracování mohou vykonávat řídící funkce na úrovni středních technicko-hospodářských pracovníků v oblasti vytápění, zdravotní techniky, vzduchotechniky, rozvodu plynu v objektech bytových, občanských, průmyslových i zemědělských. Uplatnit se mohou v řízení výroby součástí TZB, zajišťování údržby stávajících souborů, v laboratořích TZB, ve výzkumu i na úseku správním. Po splnění požadavků stanovených Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků mohou získat příslušný stupeň autorizace pro samostatné podnikání v oblasti TZB. Absolventi jsou připraveni k vykonávání činností středních technicko-hospodářských pracovníků v oblasti rozvodů a instalací technických zařízení budov, instalací provozních souborů, a to jak při přípravě, tak i navrhovaní i realizaci. Absolventi jsou oprávněni vykonávat povolání stavebního technika se zaměřením na technická zařízení budov, a to v pracovních pozicích stavební technik-projektant, stavební technik-mistr, stavební technik přípravy a realizace investic a engineeringu. Tento obor poskytuje absolventům kvalitní přípravu na studium na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách ve stavebních oborech nebo v oborech technicko-hospodářských či správních.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí 14 škol.

Vyhledat školy, které obor technická zařízení budov nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...