Kód oboru:

37-41-M/01

Obor provoz a ekonomika dopravy

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)

Charakteristika oboru:

Žáci se naučí pracovat se systémy řízení jednotlivých druhů dopravy, tj. sledovat jejich účinnost, zdokonalovat je v souladu s rozvojem techniky, monitorovat oběh dopravních prostředků a sledovat jejich vytíženost a obsazenost, používat aplikační programy informačních a komunikačních technologií zaměřených na dopravu. Dále se žáci naučí organizovat přepravu cestujících, tzn. efektivně volit dopravní prostředky s ohledem na cenu, rychlost a kvalitu přepravy, pracovat s přepravními předpisy a tarify a orientovat se v oblasti tvorby a správy integrovaných dopravních systémů. Žáci se také naučí organizovat přepravu zboží tak, aby uměli uzavírat přepravní smlouvy včetně dodacích podmínek podle platných právních předpisů a znali technologie přepravy jednotlivých druhů zboží a správních předpisů souvisejících s přepravou. Žáci se naučí využívat sdělovací a zabezpečovací techniku v dopravě a uplatňovat principy logistiky při řízení materiálového toku. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B (minimálně v zaměření silniční doprava).

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Zeměpis, Český jazyk, Matematika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi vzdělávacího programu se uplatní ve funkcích technicko-hospodářských a administrativních pracovníků v oblasti provozu, organizace a obchodně ekonomických činností ve specifických druzích dopravy a v profesích zařazených v rámci celé dopravní soustavy. Absolventi mají vytvořeny předpoklady pro uplatnění se v oblasti správy dopravní infrastruktury v ČR a EU. Absolventi se uplatní zejména v pozicích samostatný technik silniční, železniční, letecké, městské a vnitrozemské vodní dopravy, manažer provozu silniční, železniční, letecké, městské a vnitrozemské vodní dopravy, samostatný referent silniční, železniční, letecké, městské a vnitrozemské dopravy. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách se zaměřením na dopravu a logistiku.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí 32 škol.

Vyhledat školy, které obor provoz a ekonomika dopravy nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...