Kód oboru:

37-42-M/01

Obor logistické a finanční služby

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)

Charakteristika oboru:

Žáci se během přípravy naučí vykonávat činnosti spojené s příjmem a výdejem poštovních zásilek na poštovní přepážce, s přepravou poštovních zásilek a zboží obecně, s prací na přepážce pošty, banky nebo pojišťovny. Nedílnou součástí přípravy je i ekonomické vzdělávání, kde se žáci naučí vykonávat činnosti spojené s chodem podniku, např. vedení podnikové administrativy, kalkulace cen, personální agenda, účetní agenda, nástroje marketingu a další. Během přípravy je též kladen důraz na komunikaci s klienty, a to jak ústní, tak i písemnou.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Český jazyk, Zeměpis, Cizí jazyk
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi jsou kvalifikovaní středoškolští pracovníci, kteří zajišťují chod obchodní přepážky na poště, v pojišťovně nebo bance. Taktéž mohou odpovídat za přepravu zboží v přepravních společnostech a poštách. Uplatní se na poštách, bankách, pojišťovnách a přepravních společnostech. Taktéž se mohou uplatnit na obchodně ekonomických úsecích podniků všech typů. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, obvykle pokračují ve studiu v oborech zaměřených na poštovnictví, logistiku, bankovnictví, pojišťovnictví nebo ekonomii.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí 13 škol.

Vyhledat školy, které obor logistické a finanční služby nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...