Kód oboru:

43-41-M/01

Obor veterinářství

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)

Charakteristika oboru:

Žáci se naučí vykonávat a organizovat pracovní činnosti v chovech zvířat, zacházet se zvířaty, realizovat preventivní opatření pro zabezpečení jejich zdraví, odebírat, laboratorně vyšetřovat a připravovat sperma zvířat k inseminaci, asistovat veterinárnímu lékaři při chirurgických a léčebných zákrocích, pomáhat při podávání léčiv, zjišťovat březost, vést normální porody, ošetřovat matku a mláďata po porodu, provádět speciální činnosti v chovech zvířat (např. úprava paznehtů a kopyt, ošetřování a obvazování ran, odčervování zvířat, kastrace samců hospodářských zvířat, očkování zvířat), aplikovat vhodné postupy při veterinárně hygienické prohlídce jatečných zvířat, vyšetřování masa na jatkách a při domácích porážkách, při vyšetřování masných výrobků, mléka, mléčných výrobků, vajec a ryb, odebírat vzorky k laboratornímu vyšetření a provádět základní laboratorní vyšetření potravin a surovin živočišného původu, využívat moderní přístroje, posuzovat úroveň hygieny a sanitace na jatkách a v provozech potravinářského průmyslu, posuzovat ekonomické ukazatele chovu zvířat a vyvozovat vhodná opatření, využívat základní poznatky z ekonomiky, např. při nákupech zdravotnických materiálů, vést příslušné záznamy a dokumentaci, řídit motorová vozidla skupiny B.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Přírodopis, Chemie
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní jako veterinární technici (veterinární asistenti) při preventivní, dozorové, diagnostické, léčebné a poradenské činnosti ve státní správě, v podnicích a institucích. Jedná se o komplex veterinárně technických činností organizačního charakteru a specificky odborných úkonů. Absolventi se mohou také uplatnit v chovech hospodářských a exotických zvířat, při zpracování živočišných produktů, v laboratořích, při výrobě a distribuci krmiv, v pojišťovnictví, na referátech ochrany přírody a životního prostředí, v oblasti marketingu a managementu, ve firmách zacházejících se zdravotnickým materiálem a ve státní správě obecně. Mohou také samostatně podnikat. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách zejména v oborech veterinárních a zemědělských, ale i v jiných oborech s přírodovědným zaměřením.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí 17 škol.

Vyhledat školy, které obor veterinářství nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...