Kód oboru:

53-41-M/01

Obor zdravotnický asistent

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)

Charakteristika oboru:

Žáci si osvojí provádění činností základní ošetřovatelské péče, tj. sledovat fyziologické funkce a stav pacientů, zajišťovat výživu a hydrataci, poskytovat hygienickou péči, provádět rehabilitační ošetřovatelství, pečovat o léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, připravovat a aplikovat léčebné přípravky, odebírat biologický materiál a bezpečně s ním manipulovat, poskytovat předlékařskou první pomoc, poskytovat ošetřovatelskou péči o pacienty v průběhu přípravy k diagnostickým a léčebným výkonům, při výkonech a po nich a podílet se na ošetřování chirurgických ran.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Přírodopis, Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolvent je zdravotnický pracovník, který se uplatní ve zdravotnických zařízeních a v domácí ošetřovatelské péči jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče, a to zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením a zařízeních geriatrické péče. Absolvent se může dále vzdělávat na vysokých nebo vyšších odborných školách, zejména v ošetřovatelských oborech a v odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky.

Školy:

Aktuálně tento obor nenabízí žádná škola.

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...