Kód oboru:

53-41-M/02

Obor nutriční asistent

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)

Charakteristika oboru:

Žáci si osvojí provádění činností specifické ošetřovatelské péče, tj. zpracovat nutriční propočty, posuzovat stav výživy u pacientů, sestavovat předpis stravy pro jednotlivé diety, připravovat stravu v souladu s poznatky zdravé a léčebné výživy a podílet se na edukaci v oblasti zdravé a léčebné výživy.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Chemie, Přírodopis
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi se uplatní v  zařízeních zajišťujících nutriční, dietetickou péči a komunitní péči, zejména v dietních jídelnách, klinických a ambulantních zdravotnických zařízeních, edukačních centrech, lázeňských a léčebných ústavech, zařízeních sociální a geriatrické péče. Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou dále vzdělávat na vysokých nebo vyšších odborných školách, zejména v ošetřovatelských oborech a v odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí 10 škol.

Vyhledat školy, které obor nutriční asistent nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...