Kód oboru:

53-41-N/21

Obor diplomovaný zdravotnický záchranář

Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru:

Program byl vytvořen Asociací ředitelů středních zdravotnických škol Čech, Moravy a Slezska v rámci projektu Příprava vzdělávacích programů vyšší odborné školy zdravotnické. Splňuje vysoké požadavky EU a je platný pro všechny školy. Připravuje pro činnosti specifické ošetřovatelské péče, přednemocniční neodkladné péče, léčebné a diagnostické péče a akutního příjmu, pro výkon život zachraňujících činností. Student se naučí pracovat v týmu vedeném lékařem, poskytovat zdravotní péči bez přímého vedení nebo odborného dohledu v rozsahu působnosti stanovené zákonem o nelékařských zdravotnických povoláních, organizovat a řešit následky hromadných neštěstí, rozhodovat o naléhavosti poskytování neodkladné péče, podílet se na ochraně veřejného zdraví, vést jednotlivce, rodiny i skupiny k péči o zdraví. Naučí se provádět urgentní ošetřovatelské zásahy na základě vlastního posouzení a rozhodnutí a v souladu s diagnózou a pokynem lékaře, efektivně spolupracovat s operačním střediskem při výjezdu posádky rychlé zdravotnické pomoci bez dohledu lékaře, využívat radiofonního spojení s lékařem, zajišťovat bezpečné naložení a správné polohování pacienta během převozu, sledovat stav pacienta, provádět krytí ran, popálenin, stavět krvácení a znehybnit zlomeniny. Seznámí se s právními a etickými aspekty zdravotní péče, integrovaným systémem záchranné služby.

Uplatnění absolventa:

Absolvent se uplatní na pracovištích rychlé zdravotnické pomoci i v jiných typech záchranných služeb (horská, báňská, vodní aj.) poskytujících zdravotnickou odbornou první pomoc, ve všech složkách integrovaného záchranného systému, v nemocnicích na odděleních urgentního příjmu a anesteziologicko-resuscitačních. Podmínkou pro výkon povolání je vlastnictví řidičského průkazu skupiny B.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí pouze 6 škol.

Vyhledat školy, které obor diplomovaný zdravotnický záchranář nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...