Kód oboru:

53-43-M/01

Obor laboratorní asistent

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)

Charakteristika oboru:

Žáci si osvojí provádění činností laboratorní diagnostické péče, tj. provádět neinvazivní odběry biologického materiálu, základní laboratorní měření a vyšetření, identifikovat vzorky biologického materiálu nebo jiných vyšetřovacích materiálů, hodnotit jejich kvalitu a zajišťovat jejich zpracování a následnou likvidaci, připravovat materiály pro laboratorní činnost, využívat přístrojovou a laboratorní techniku a zabezpečovat její běžnou údržbu, podílet se na dezinfekci a sterilizaci zdravotnických prostředků a prádla.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Chemie, Přírodopis, Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi se po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky uplatní v klinických laboratořích, zejména v laboratořích klinické biochemie, hematologie, krevní transfuze, histologie, mikrobiologie a imunologie. Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou dále vzdělávat na vysokých nebo vyšších odborných školách, zejména ve zdravotnických oborech a v odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí 12 škol.

Vyhledat školy, které obor laboratorní asistent nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...