Kód oboru:

63-42-N/04

Obor management lidských zdrojů

Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru:

Vzdělávací program má mezioborový charakter. Student získá znalosti z oblasti ekonomických a příbuzných doplňkových disciplín, právních předpisů, personální práce, metod a technik sociálního výzkumu, andragogiky, psychologických a etických disciplín. Připravuje se na činnosti spojené s řízením lidských zdrojů a lidského kapitálu, prací a zaměstnáváním lidí, chováním lidí v organizaci, zabezpečováním lidských zdrojů pro organizaci, rozvojem lidských zdrojů, zaměstnaneckými vztahy, personální, sociální a vzdělávací agendou a komplexním řešením pracovněprávních záležitostí při realizaci personální politiky v různých organizacích.

Uplatnění absolventa:

Absolvent najde uplatnění v personálních útvarech firem, v organizacích a institucích všech forem vlastnictví, na úřadech práce, úřadech sociálního zabezpečení, v personálních a pracovních agenturách, v poradenské činnosti, ve vzdělávacích institucích a agenturách zaměřených na celoživotní učení, rekvalifikace, kurzy, vzdělávání dospělých, ale i v oblasti PR. Může pracovat jako personalista, HR Specialist, referent osobního oddělení, personální specialista, Recruitment Specialist, specialista náboru a výběru, specialista vzdělávání, Training Specialist a PR.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí pouze 1 škola.

Vyhledat školu, která obor management lidských zdrojů nabízí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...