Kód oboru:

65-42-N/04

Obor řízení hotelového provozu

Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru:

Program poskytuje kvalifikaci pro funkce na úrovni středního managementu a směřuje k získání ekonomických, právních, úzce odborných znalostí a řídících dovedností a postojů, např. společenské chování, vstřícnost vůči hostům, rozhodování, stanovování cílů, plánování, organizování a kontrola, delegování, motivování a personální rozvoj. Student je postupně uváděn do problematiky nákladů, cenové politiky a ziskovosti restauračního provozu. Osvojí si postupy pro řízení provozu restaurace vedoucí ke zvýšení příjmů, snížení nákladů, zlepšení výkonu pracovníků a zvýšení úrovně služeb poskytovaných hostům. Získá znalosti v oblasti marketingu, provozního, personálního a ekonomického managementu.

Uplatnění absolventa:

Absolvent se uplatní v hotelích a ubytovacích zařízeních, restauračních provozech, institucích poskytujících ubytovací služby jako druhotnou činnost (školy, nemocnice, dopravní společnosti, výrobní závody), v léčebných lázeňských ústavech, agenturách pro organizaci seminářů, kongresů, výstav a veletrhů, v propagačních a reklamních agenturách, institucích provádějících kontrolní a konzultační činnost na úseku ubytovacích a stravovacích služeb. Může pracovat jako vedoucí housekeepingu, vedoucí stravovacího provozu, vedoucí technického provozu, obchodní ředitel hotelu, ekonomický ředitel hotelu, prodejní a marketingový ředitel hotelu, finanční/personální ředitel hotelu, training manager.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí pouze 2 školy.

Vyhledat školy, které obor řízení hotelového provozu nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...