Kód oboru:

69-41-L/52

Obor vlasová kosmetika

Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - nástavbové studium

Charakteristika oboru:

Žáci si doplní a prohloubí vědomosti a dovednosti získané absolvováním tříletého oboru vzdělání kadeřník. V průběhu studia dokonale teoreticky i prakticky zvládnou všechny kadeřnické úkony a seznámí se s novými přípravky vlasové a pleťové kosmetiky. Důraz je kladen na důsledné dodržování technologických postupů, dodržování zdravotně hygienických předpisů, zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ekologického nakládání s přípravky a odpady. Prohloubí si vědomosti o kožních chorobách, chorobách a poškození vlasů, vadách a chorobách nohou a rukou. Důraz je kladen na důsledné dodržování zásad, pravidel a předpisů o hygieně, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, na dokonalou péči o sebe i zákazníka po stránce zdravotní a na péči o osobní hygienu, o čistotu a pořádek na pracovišti. Vytvoří si estetický vztah k přírodě, člověku, společnosti a práci, pochopení pro harmonii tělesné a duševní stránky osobnosti a vědomí, že vnější vzhled člověka je součástí celkového tělesného a duševního rozvoje a je těšně spjat s životní úrovní jedince a stavem společnosti. Žáci se zdokonalí i v komunikaci s klienty, se spolupracovníky a obchodními partnery, zvládnou uplatňování a dodržování zásad společenského chování, profesního jednání a kultivované vystupování při kontaktu s klienty. Pozornost je věnována osvojení dovedností jednání s osobami vyžadujícími zvláštní péči a s cizinci.

Uplatnění absolventa:

Absolventi se uplatní v povolání kadeřník při poskytování profesionálních kadeřnických služeb ve středně velkých i malých provozovnách, studiích a salonech. Absolventi budou zhotovovat dámské, pánské a dětské účesy vhodně zvolenými technologickými postupy a v souladu s individuálním přáním zákazníka, estetickými požadavky, módními trendy, bezpečnostními a hygienickými předpisy. Budou poskytovat poradenské služby z hlediska ošetřování vlasů a návrhu na konečnou úpravu vlasů do módního účesu. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí 13 škol.

Vyhledat školy, které obor vlasová kosmetika nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...