Kód oboru:

75-31-N/03

Obor předškolní a mimoškolní pedagogika

Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru:

Program připravuje pro pedagogickou činnost. Profilujícími předměty jsou obory pedagogiky, psychologie a metodiky jednotlivých činností, základy školského práva a managementu. Student získá komunikativní, pohybové a estetické dovednosti. Důraz je kladen na samostatnou a tvořivou práci.

Uplatnění absolventa:

Absolvent se uplatní jako pedagog předškolního vzdělávání, učitel/ka mateřské školy státní, soukromé, církevní, s alternativním programem aj., jako pedagog zájmového vzdělávání, vychovatel/ka ve školní družině, školním klubu, škole v přírodě, dětské léčebně a ozdravovně, animátor/ka při vedení zájmové činnosti v domech dětí a mládeže, střediscích volného času, v kulturních střediscích apod., realizátor vzdělávacích programů v ekologických centrech, komunitních centrech pro děti a rodiče národnostních menšin, mateřských centrech.

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...