Kód oboru:

75-33-N/02

Obor tlumočnictví českého znakového jazyka

Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru:

Vzdělávací program poskytuje teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné pro tlumočení do českého znakového jazyka. Kromě zvládnutí anglického jazyka a českého znakového jazyka (vč. moravské varianty) si studenti osvojí teorii i praxi překladu, teorii a etiku tlumočení, konsekutivní tlumočení, simultánní tlumočení a tlumočení specifických témat. Získají také dovednost tlumočení pro hluchoslepé, tlumočení v týmu a interaktivního tlumočení. Osvojí si i základy psychologie, základy pedagogiky a pedagogiku neslyšících.

Uplatnění absolventa:

Absolvent najde uplatnění jako tlumočník českého znakového jazyka ve školách a školských zařízeních (na specializovaných i běžných školách). Uplatní se i při tlumočení ve všech běžných životních situacích sluchově postižených osob, které zajistí bezbariérovou komunikaci s majoritní společností (lékař, státní správa, jednání v bance aj.). Může se podílet na práci v pracovních týmech pro překlad (tvorba výukových materiálů, slovníků, překlad webových stránek aj.) a pracovat i jako asistent pedagoga při výuce žáků preferujících při komunikaci znakový jazyk.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí pouze 1 škola.

Vyhledat školu, která obor tlumočnictví českého znakového jazyka nabízí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...