Kód oboru:

78-42-M/02

Obor ekonomické lyceum

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)

Charakteristika oboru:

Žáci se připravují na vysokoškolské studium, zejména oborů ekonomického směru. Učí se efektivně studovat a přitom používat účinné metody a postupy učení. Pracují s informacemi z různých zdrojů s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií. Učí se samostatně zpracovávat odborné práce a projekty a jejich výsledky prezentovat a ohajovat. Získávají široký rozhled ve společenskovědním, matematickém a přírodovědném vzdělávání a znalosti dvou cizích jazyků. Mají přehled o právní úpravě podnikání, typických podnikových činnostech, finančním trhu a daňové soustavě. Účtují běžné účetní operace a provádějí ekonomické propočty. Učí se vést jednání s obchodním partnerem, psát na PC všemi deseti a vyhotovovat základní písemnosti.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Matematika, Cizí jazyk
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi jsou připraveni ke studiu na vysokých školách, zejména na ekonomických a právnických fakultách, a na vyšších odborných školách zaměřených např. na ekonomiku, podnikání, finančnictví, veřejnou správu, služby atd. Při přímém vstupu na trh práce mohou využít dovednosti v práci s výpočetní technikou a kancelářským softwarem, jazykové znalosti a základy ekonomické odbornosti.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí 63 škol.

Vyhledat školy, které obor ekonomické lyceum nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...