Kód oboru:

78-42-M/04

Obor zdravotnické lyceum

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)

Charakteristika oboru:

Obor připravuje žáky zejména ke studiu zdravotnických nelékařských i lékařských oborů na vysokých a vyšších odborných školách. Vzdělávací program zdravotnického lycea je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě s prohloubenou výukou některých profilujících všeobecně vzdělávacích přírodovědných předmětů (především biologie, chemie a fyziky), jejichž znalost je požadovaným předpokladem pro další navazující vysokoškolské nebo vyšší odborné studium příslušného zaměření. Součástí vzdělávacího obsahu jsou i disciplíny obecně odborné/propedeutické, např. somatologie, klinická propedeutika, zdravotnická psychologie, které rozšiřují poznatky všeobecně vzdělávacích předmětů o učivo související s budoucím profesním zaměřením a poskytují základní profesní orientaci pro výkon nelékařských i lékařských povolání.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Přírodopis, Chemie
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi zdravotnického lycea jsou připraveni ke studiu zejména zdravotnických nelékařských a lékařských oborů vysokých a vyšších odborných škol. Osvojené klíčové kompetence spolu s profilujícím odborným vzděláním vytvářejí velmi dobré předpoklady i pro přímé uplatnění na trhu práce ve zdravotnické administrativě, zdravotnickém pojišťovnictví nebo službách zdravotně-sociální péče úřadů apod.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí 32 škol.

Vyhledat školy, které obor zdravotnické lyceum nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...