Kód oboru:

82-41-M/02

Obor užitá fotografie a média

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)

Charakteristika oboru:

V odborné přípravě převažuje praktická složka. Žáci se nejprve naučí všechny výtvarné techniky (kreslí, malují, modelují), ve kterých tvoří věcné studie přírodních, živočišných aj. motivů, ovládnou postupy stylizace, abstrakce a výstavby kompozice a osvojí si základy písma a moderní techniky vytváření textů. Tyto výtvarné dovednosti dále využívají při řešení ideového návrhu a jeho grafického ztvárnění odpovídajícího požadované formě uplatnění fotografie. Při tom aplikují získané vědomosti z dějin výtvarné kultury, sledují vývoj užité výtvarné tvorby v oboru, využívají informační technologie a běžně pracují s odpovídajícím programovým vybavením. Výtvarné záměry pak realizují v odborných pracovnách, ateliérech a v exteriéru. Naučí se zpracovávat fotografický materiál a pracovat s technikou používanou při snímání obrazu. Zpracovávají fotografie z různých oborů, výtvarně stylizované fotografie a fotografické reportáže, pracují s digitalizací obrazu a upravují fotografický obraz prostřednictvím počítačových programů. Aplikují zásady výtvarného a technického řešení tiskovin a způsoby integrace fotografického obrazu do tiskových a jiných médií. Naučí se používat fotografické přístroje a jejich příslušenství, příslušnou techniku a zařízení, tradiční i nové technologické postupy a materiály, rozhodovat o jejich volbě, vhodných kombinacích a technologicky experimentovat. Žáci jsou vedeni k pečlivé a přesné práci a k aplikaci získaných teoretických vědomostí z dějin výtvarné kultury a nejnovějších trendů ve vývoji české a s větové fotografie. Průběžně využívají informační technologie a běžně pracují s odpovídajícím programovým vybavením. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v daném oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Výtvarná výchova, Dějepis
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi jsou připraveni uplatnit se v širokém spektru činností v oblasti výtvarné fotografické tvorby. Uplatní se ve fotografických ateliérech, v DTP studiích, reklamních agenturách, filmových a televizních studiích, v redakcích periodik /reportér editor, art director/, nakladatelstvích, ve vědeckých a výzkumných ústavech v oborech vědecké a technické fotografie nebo jako samostatní fotografové výtvarníci. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, a to zejména v uměleckých oborech, ale i v oborech pedagogických a společenskovědních.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí 11 škol.

Vyhledat školy, které obor užitá fotografie a média nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...