Kód oboru:

82-41-M/04

Obor průmyslový design

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)

Charakteristika oboru:

V odborné přípravě převažuje praktická složka. Žáci se nejprve naučí všechny výtvarné techniky (kreslí, malují, modelují), ve kterých tvoří věcné studie přírodních, živočišných aj. motivů, ovládnou postupy stylizace, abstrakce a výstavby kompozice. Osvojí si rovněž základy písma a postupy zobrazení lidské figury v aktu a kostýmu. Tyto obecné výtvarné dovednosti dále využívají při samostatném navrhování designu různých výrobků. Naučí se při tom uplatňovat vzájemné vztahy konstrukčního řešení výrobku k navrhovanému designu, hlediska ergonomická, technologická a funkční včetně hledisek bezpečnosti práce. Pochopí psychologické působení designu výrobku a význam jeho vizuálního kontaktu s člověkem. Výtvarný návrh převádějí do technických výkresů a kreslené perspektivy. V odborných dílnách pak zhotovují modely příslušných výrobků. Naučí se používat příslušná zařízení, stroje, nástroje, nářadí a pomůcky, tradiční i nové technologické postupy a materiály, rozhodovat o jejich volbě, vhodných kombinacích a technologicky experimentovat. Žáci jsou vedeni k pečlivé a přesné práci a k aplikaci získaných teoretických vědomostí z dějin výtvarné kultury a vývojových trendů v produktovém designu. Průběžně využívají informační technologie a běžně pracují s odpovídajícím programovým vybavením. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Výtvarná výchova, Dějepis, Fyzika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi jsou připraveni uplatnit se v širokém spektru činností v oblasti tvarování produktů průmyslového odvětví. Uplatní se především jako designéři a realizátoři modelů výrobků spotřebního a průmyslového charakteru. Odpovídající činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo v designérských ateliérech a vývojových pracovištích firem zabývajících se designem, příp. i výrobou produktů různého sortimentu. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Obvykle pokračují ve studiu v uměleckých oborech, poměrně často i v oborech pedagogických, teorie umění, někdy i v oborech technických.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí 14 škol.

Vyhledat školy, které obor průmyslový design nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...