Kód oboru:

82-41-M/07

Obor modelářství a návrhářství oděvů

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)

Charakteristika oboru:

V odborné přípravě převažuje praktická složka. Žáci se naučí všechny výtvarné techniky (kreslí, malují, modelují), v nichž tvoří věcné studie přírodních, živočišných aj. motivů, ovládnou postupy stylizace, abstrakce a výstavby kompozice. Osvojí si základy písma a zobrazení lidské figury v aktu a kostýmu, ovládnou postupy konstrukce, tvarování a modelování oděvů včetně navrhování netradičních modelových úprav a způsoby zpracování technické dokumentace. Tyto výtvarné a technické dovednosti využívají při samostatné tvorbě výtvarných návrhů náročných a originálních oděvních modelů, historických nebo scénických kostýmů a módních doplňků. Při tom aplikují získané teoretické vědomosti z dějin výtvarné kultury, sledují vývoj oděvní tvorby a módních trendů v oboru, využívají informační technologie a běžně pracují s odpovídajícím programovým vybavením. Výtvarné návrhy pak realizují v odborných dílnách. K tomu si osvojí potřebné technologické postupy a techniky, naučí se rozeznávat, posuzovat, správně volit a kombinovat vhodné materiály a používat příslušné stroje, nástroje a pomůcky. Žáci jsou vedeni k pečlivé a přesné práci a k odpovědnosti za její kvalitu. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Výtvarná výchova, Dějepis, Chemie
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi jsou připraveni uplatnit se v oblasti oděvní tvorby zaměřené na design a realizaci zejména náročných a originálních oděvních modelů, historických a scénických kostýmů pro televizi, film, divadlo apod. Odpovídající činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo v módních ateliérech a dílnách příslušných institucí. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, a to zejména v uměleckých oborech, ale i v oborech pedagogických a společenskovědních.

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...