Kód oboru:

82-41-M/11

Obor design interiéru

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)

Charakteristika oboru:

Převažující část odborné přípravy má praktický charakter. Žáci se nejprve naučí všechny výtvarné techniky (kreslí, malují, modelují), ve kterých tvoří věcné studie přírodních, živočišných aj. motivů, ovládnou postupy stylizace, abstrakce a výstavby kompozice. Osvojí si rovněž základy písma, zobrazení lidské figury v aktu a kostýmu a způsoby zpracování technické dokumentace. Ovládnou zásady konstrukčního řešení a technické přípravy výroby a využívají je při navrhování a kreslení konstrukčního řešení typických i atypických nábytkových prvků, kompletů, občanských i veřejných interiérů a při zpracování konstrukční dokumentace. Výtvarné a technické dovednosti dále využívají při samostatné tvorbě návrhů náročných nábytkových solitérů a sestav, interiérových celků nebo jejich částí včetně doplňkového vybavení. V odborných dílnách pak zhotovují na základě příslušné dokumentace jednotlivé nábytkové předměty, podle výtvarného návrhu realizují prototyp jednoduchého i složitého interiéru v měřítku apod. K tomu si osvojí potřebné technologické postupy a techniky, naučí se posuzovat, volit a vhodně kombinovat tradiční i nové materiály, provádět jejich povrchové úpravy a používat příslušná zařízení, nástroje a pomůcky. Žáci jsou vedeni k pečlivé a přesné práci a k odpovědnosti za její kvalitu. Při výtvarných činnostech jsou vedeni k tomu, aby vhodně aplikovali získané teoretické vědomosti z dějin výtvarné kultury, vývoje a současných trendech nábytkového a interiérového designu, využívali informační technologie a běžně pracovali s odpovídajícím programovým vybavením. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Výtvarná výchova, Dějepis, Fyzika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi jsou připraveni uplatnit se v širokém spektru činností zaměřených na design nábytku a interiéru, včetně jeho doplňků a jejich realizace. Příslušné činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo v týmech nábytkářských a interiérových studií a ateliérů. Uplatní se i v poradenských činnostech bytového architekta nebo v řízení menších pracovních kolektivů ve firmách vyrábějících nábytek apod. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, a to zejména v uměleckých oborech, ale i v oborech pedagogických a společenskovědních.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí 16 škol.

Vyhledat školy, které obor design interiéru nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...